SAWES

Samenwerking Sevapur

SAWES is de afkorting van SAmenWErking Sevapur.
SAWES zamelt gelden in via peterschappen, giften en uiteenlopende (caritatieve) acties vanuit België, Duitsland, Frankrijk en Zwitserland om de Zuid Indische ngo ISS te steunen.
ISS is de afkorting van INBA SEVA SANGAM (‘Vereniging voor Vreugdevol Dienen’)

De vzw SAWES werd opgericht samen met Lea Provo in 1986.