Studenten van de bio dynamische landbouwschool in Vinobajippuram zijn op dit moment (1ste week van maart 2021) op training in de heuvels van Kodaikanal onder leiding van Jakes Jayakaran, stichter van de school. Zij leren zowel praktisch als theoretisch over hoe compost preparaten te maken, drogen van bloemen met zonne energie, de plant kalender, de relatie tussen BD medicijnen en planeten, blad spray tijdens de volle maan periode. En nog zoveel andere zaken.

Bijna al de werken van de fondsen van Boechout, Hove en Wommelgem met uitzondering van de internetverbinding via wifi tower, zijn uitgevoerd tijdens de lock down en de sluiting van de scholen. De scholen blijven onoficiëel waarschijnlijk gesloten tot december. Officieel tot einde september. De leerkrachten pro- beren contact te houden met al de lln via telefoon of door huisbezoeken indien mogelijk.

Pandian is nog in onderhandeling met een firma die gespecialiseerd is in internetvoorzieningen, waar er een very low signal is. Hij tracht hen te overtuigen.

Overzicht van de uitgevoerde werken :

Afsluiting campus
 • Een omheining rond het schoolterrein en het meisjes home. De oude omheining was heel oud en beschadigd. Om de veiligheid van de kinderen te waarborgen werd een nieuwe omheining geplaatst met oude stenen verschillend van lengte, zodat de hoogte niet uniform is. Zo wordt het terrein veiliger. Eens het regenseizoen start, plannen ze om bomen te planten langs de afrastering om een groene look te creëren.
 • Herstel van de omheining rond het graf van Lea (zonder extra kosten te investeren)
 • Wetenschapslokaal; de lekken in het dak en de vloer zijn hersteld. Het labo is uitgerust met al het nodige materiaal. Nieuwe kaarten zoals de wereldkaart, een periodic table werden wetenschapslokaal ; de lekken in het dak en de vloer zijn hersteld. Het labo is uitgerust geplaatst. Meubilair werd er ook voorzien.
 • Herstel van het auditorium : het lekkende dak werd hersteld, er kwamen gordijnen aan de ramen, betere ver- lichting en fans werden geïnstalleerd. De hall heeft een nieuwe look nu. Dit zal hen ook helpen om motiverende events voor een groot publiek in te richten. De culturele voorstellingen gaan hier door.
 • Pc lokaal is aangekleed, elektriciteit aangelegd met UPS (uninterested power supply) en batterij. Dit is heel belangrijk omdat Sevapur een zeer slechte internet en elektriciteitsvoorziening heeft. Als de elektriciteit uitvalt neemt de batterij het over zodat er geen computers crashen. Nieuw meubilair en pc accessoires werden aangekocht. Het lokaal heeft nu een modern uitzicht en is functioneel.
PC lokaal heeft nu een modern uitzicht en is functioneel
Rookloze ovens
 • De hall op het dak van het meisjeshome is afgewerkt, ze plannen om deze te gebruiken voor avondstudie en avondgebed, yoga en meditatie voor de meisjes, ze is ruimer en meer verlucht. De jongens gebruiken hier de de yoga hall voor.
 • Het nieuwe basketball terrein vertoonde door de weersomstandigheden reeds enkele scheuren die hersteld werden met cementeerwerk.
 • Voor de staffroom en de labo’s kochten ze enkele tafels en stoelen.
 • De keukens van het meisjeshome en jongens hostel werden hersteld en extra rookloze ovens werden gebouwd.
 • Smart class : hier worden met een beamer projecties gegeven, het is een goed geïsoleerd lokaal dat verduisterd kan worden en dat mooi ingericht is en een rustgevend sfeer heeft. 
 • Er worden inspanningen gedaan om een RF toren te bouwen om een beter internet signaal op te vangen maar het blijkt heel moeilijk te zijn. Ze doen verder met hun inspanningen.
 • De guesthouse is verder aangepakt : de balken die bijna weggevreten waren door termieten werden vervangen door betonnen balken en werden geschilderd. Dit werk was zeer dringend. Dit hebben ze kunnen uitvoeren met fondsen van de Gaia cycloon.
 • Ook de BDschool ligt stil. De velden worden bewerkt door boeren van Vinobajipuram. Hetheeft er gelukkig goed geregend de laatste weken.
 • Men heeft de intentie om vlug door te starten zodra de coronamaatregelen het toelaten. ISS heeft een ‘small budget’ versie ingediend, met verschillende bronnen van inkomsten voor dit jaar, zoals moringa, gierst etc…
 • 150 boeren worden ook opgenomen in een opleidingsprogramma.

Tamil Nadu is ongeveer gelijktijdig met België in lock down gegaan en zij beleven dit nog steeds.

Rond Sevapur op het platteland is er bijna geen besmetting , slechts een enkeling . In de stad Chennai blijft de toestand zeer ernstig . Er mag alleen met bijzondere toestemming gereisd worden. Perumal is nu pas na 6 maanden vanuit Chennai naar Sevapur kunnen reizen en in quarantaine.

De lock down regels zijn streng. Er zijn wel een aantal versoepelingen. In beperkte mate is werk toegestaan.

De landbouwers kunnen bvb 100 dagen op het jaar werken, dwz een tiental dagen per maand. Voor elke gewerkte dag ontvangen ze 230 roepie.

Officieel komt er tot september geen heropening van de scholen. Onofficieel niet voor december!!!

Vooral voor de meisjes is het nadelig dat ze zo lang de school moeten missen. De kans bestaat dat ze niet meer naar school gaan na zo een lange onderbreking. Ze worden
ingeschakeld in het huishouden of werk, of worden
uitgehuwelijkt.

In het project worden zowel jongens als meisjes opgevolgd door de leerkrachten. Te jonge huwelijken worden ten stelligste afgeraden.

In inba seva sangam is een deel van het personeel aan het werk gebleven. Zo zijn er verschillende dringende herstellingen uitgevoerd aan de school, hostels en guesthouse.

72 studenten die nu thuis in grote nood leven, ontvangen een voedselpakket op regelmatige basis vanuit inba seva sangam. Ze ontvangen dan 10 kg rijst en 5 kg bloem, dit zolang de nood er is. Ook elk gezin van Sevapur en Vinobajipuram, samen 260 families en een tiental families in Kadavur ontvangen 5 kg rijst en 1 kg groenten.

De petekinderen zijn op regelmatige basis in contact met hun leraars via telefoon of via huisbezoeken en waar mogelijk wordt er online les gegeven in Tamil, Engels en andere vakken dit voor 10th, 11th, en 12 th standard. Daarvoor moet het gezin uiteraard over een smartphone beschikken.

Het dagelijks bestuur is terug in de mogelijkheid om live te vergaderen in Sevapur, daardoor kunnen de testen en afspraken doorgaan voor de toelating van de nieuwe studenten voor de 6th standard. De Annai Leaschool is heel populair en veel kinderen zijn kandidaat om er school te lopen.

2020 is een bijzonder intens jaar. Het coronavirus heeft de wereld in zijn greep.

Ook Sawes en Inba Seva Sangam bleven niet gespaard. Saweslid Marleen Voeten werd geconfronteerd met het coronavirus. Ondanks de zware revalidatie blijft ze zich verder inzetten voor de projecten.

Sawes lid Theo Nuyts (1933-2020) reisde op 19 mei naar de overzijde na een rijk gevuld leven en liet een grote leemte achter hier en in Sevapur.

Gids, inspirator, raadgever, motivator, poëet, sportman, natuurmens, ‘Belgian swami’, ‘seva’man, en nog veel meer… Zijn leven was gebaseerd op een sociaal, cultureel en sportief engagement, zijn drie pijlers. Dit alles doorweven met een diepe spiritualiteit en taalvirtuositeit.

Theo schreef het editoriaal van onze nieuwsbrieven en verbeterde ze taalkundig .

In 2009 ontdekte Theo Sevapur. Dit raakte zijn ziel, levensfilosofie en geest zo dat hij zich onmiddellijk onvoorwaardelijk inzette voor de projecten van Lea Provo. Na zijn 80 ste reisde hij voor de eerste maal buiten Europa en vloog dan ineens nog 4 maal naar Sevapur. De laatste keer in 2018 op 85 jarige leeftijd. Daar vond hij herkenning van zijn idealen, de natuurverbondenheid, godsverbondenheid, menselijke en goddelijke samenwerking voor een leefbare wereld . De verbetering van de levenssituatie van verwaarloosde en achtergestelde bevolkingsgroepen op basis van de filosofie van Gandhi raakten hem diep.

‘Bij een bezoek aan één of andere stad of plek zeggen we soms ‘hier zijn we nog geweest’. Bij aankomst in Sevapur zuchten we ‘hier zijn we te lang weggeweest.’

Theo had een direct en hartverwarmend contact met de boeren, de kinderen, de ladies, de dieren… zij herkenden in hem een rots in de branding en liefdevolle steun…’seva’ beoefende hij in woord en daad. De meditaties verwarmden zijn hart. .

Hij stimuleerde de board, de werking van Inba Seva Sangam en Sawes via teksten, daden, zijn nooit aflatende vurige steun en geloof in het werk. Ter ere van Theo en ter inspiratie van de kinderen zal er in de Annai Lea school een portret van hem geplaatst worden.

Nog dit jaar, februari 2020 op zijn 87ste diende hij een nieuwe subsidie aanvraag in , in zijn gemeente Hove, voor de installering van een bakkerij in de Annai Lea school. Dit werd postuum goedgekeurd. Zo kunnen de kinderen het vak van bakker leren. Door de verkoop van brood en koekjes kunnen er inkomsten gegenereerd worden voor de school. Zij gaat ‘Theo’s bakery’ genoemd worden en dit gaat vast en zeker nog een prachtige verwezenlijking worden door zijn inspiratie. Theo kon bakken als de beste en verraste ons dikwijls met zelfgebakken brood, cakes, wafels, taarten, chocomousse…altijd overvloedig en om te delen.

Als sportman liep hij marathons, ging op internationale fietsreizen, ging hij dagelijks joggen, geen fysieke uitdaging was hem teveel, wat voor de jongens in het boyshostel een groot voorbeeld en stimulans was…Hij zweerde bij de gezonde invloed van koude douches.

Theo bewerkte zelf de grond en had een grote kennis en liefde voor de landbouw, de bomen, planten en kruiden. Hij kweekte zelf kruiden en groenten. Hij maakte groenten en fruit in, perste sap, brandde koffie, maakte confituur, curry’s…De boeren van Sevapur lagen hem na aan het hart, alsook de kruidentuin en haar producten (moringa, thee…). Op de sfinks was hij ook present om mensen warm te maken voor het project. In 2019 ontvingen we nog bezoek van brother Pandian en brother Prasad die Theo nog wilden ontmoeten.

Theo, blijf ons verder leiden, aanvuren, van de overzijde om ons in te zetten voor de ‘uplifting van the poor, the children, the farmers in remote, rural india’.