Studenten van de bio dynamische landbouwschool in Vinobajippuram zijn op dit moment (1ste week van maart 2021) op training in de heuvels van Kodaikanal onder leiding van Jakes Jayakaran, stichter van de school. Zij leren zowel praktisch als theoretisch over hoe compost preparaten te maken, drogen van bloemen met zonne energie, de plant kalender, de relatie tussen BD medicijnen en planeten, blad spray tijdens de volle maan periode. En nog zoveel andere zaken.

Bijna al de werken van de fondsen van Boechout, Hove en Wommelgem met uitzondering van de internetverbinding via wifi tower, zijn uitgevoerd tijdens de lock down en de sluiting van de scholen. De scholen blijven onoficiëel waarschijnlijk gesloten tot december. Officieel tot einde september. De leerkrachten pro- beren contact te houden met al de lln via telefoon of door huisbezoeken indien mogelijk.

Pandian is nog in onderhandeling met een firma die gespecialiseerd is in internetvoorzieningen, waar er een very low signal is. Hij tracht hen te overtuigen.

Overzicht van de uitgevoerde werken :

Afsluiting campus
 • Een omheining rond het schoolterrein en het meisjes home. De oude omheining was heel oud en beschadigd. Om de veiligheid van de kinderen te waarborgen werd een nieuwe omheining geplaatst met oude stenen verschillend van lengte, zodat de hoogte niet uniform is. Zo wordt het terrein veiliger. Eens het regenseizoen start, plannen ze om bomen te planten langs de afrastering om een groene look te creëren.
 • Herstel van de omheining rond het graf van Lea (zonder extra kosten te investeren)
 • Wetenschapslokaal; de lekken in het dak en de vloer zijn hersteld. Het labo is uitgerust met al het nodige materiaal. Nieuwe kaarten zoals de wereldkaart, een periodic table werden wetenschapslokaal ; de lekken in het dak en de vloer zijn hersteld. Het labo is uitgerust geplaatst. Meubilair werd er ook voorzien.
 • Herstel van het auditorium : het lekkende dak werd hersteld, er kwamen gordijnen aan de ramen, betere ver- lichting en fans werden geïnstalleerd. De hall heeft een nieuwe look nu. Dit zal hen ook helpen om motiverende events voor een groot publiek in te richten. De culturele voorstellingen gaan hier door.
 • Pc lokaal is aangekleed, elektriciteit aangelegd met UPS (uninterested power supply) en batterij. Dit is heel belangrijk omdat Sevapur een zeer slechte internet en elektriciteitsvoorziening heeft. Als de elektriciteit uitvalt neemt de batterij het over zodat er geen computers crashen. Nieuw meubilair en pc accessoires werden aangekocht. Het lokaal heeft nu een modern uitzicht en is functioneel.
PC lokaal heeft nu een modern uitzicht en is functioneel
Rookloze ovens
 • De hall op het dak van het meisjeshome is afgewerkt, ze plannen om deze te gebruiken voor avondstudie en avondgebed, yoga en meditatie voor de meisjes, ze is ruimer en meer verlucht. De jongens gebruiken hier de de yoga hall voor.
 • Het nieuwe basketball terrein vertoonde door de weersomstandigheden reeds enkele scheuren die hersteld werden met cementeerwerk.
 • Voor de staffroom en de labo’s kochten ze enkele tafels en stoelen.
 • De keukens van het meisjeshome en jongens hostel werden hersteld en extra rookloze ovens werden gebouwd.
 • Smart class : hier worden met een beamer projecties gegeven, het is een goed geïsoleerd lokaal dat verduisterd kan worden en dat mooi ingericht is en een rustgevend sfeer heeft. 
 • Er worden inspanningen gedaan om een RF toren te bouwen om een beter internet signaal op te vangen maar het blijkt heel moeilijk te zijn. Ze doen verder met hun inspanningen.
 • De guesthouse is verder aangepakt : de balken die bijna weggevreten waren door termieten werden vervangen door betonnen balken en werden geschilderd. Dit werk was zeer dringend. Dit hebben ze kunnen uitvoeren met fondsen van de Gaia cycloon.
 • Ook de BDschool ligt stil. De velden worden bewerkt door boeren van Vinobajipuram. Hetheeft er gelukkig goed geregend de laatste weken.
 • Men heeft de intentie om vlug door te starten zodra de coronamaatregelen het toelaten. ISS heeft een ‘small budget’ versie ingediend, met verschillende bronnen van inkomsten voor dit jaar, zoals moringa, gierst etc…
 • 150 boeren worden ook opgenomen in een opleidingsprogramma.

Tamil Nadu is ongeveer gelijktijdig met België in lock down gegaan en zij beleven dit nog steeds.

Rond Sevapur op het platteland is er bijna geen besmetting , slechts een enkeling . In de stad Chennai blijft de toestand zeer ernstig . Er mag alleen met bijzondere toestemming gereisd worden. Perumal is nu pas na 6 maanden vanuit Chennai naar Sevapur kunnen reizen en in quarantaine.

De lock down regels zijn streng. Er zijn wel een aantal versoepelingen. In beperkte mate is werk toegestaan.

De landbouwers kunnen bvb 100 dagen op het jaar werken, dwz een tiental dagen per maand. Voor elke gewerkte dag ontvangen ze 230 roepie.

Officieel komt er tot september geen heropening van de scholen. Onofficieel niet voor december!!!

Vooral voor de meisjes is het nadelig dat ze zo lang de school moeten missen. De kans bestaat dat ze niet meer naar school gaan na zo een lange onderbreking. Ze worden
ingeschakeld in het huishouden of werk, of worden
uitgehuwelijkt.

In het project worden zowel jongens als meisjes opgevolgd door de leerkrachten. Te jonge huwelijken worden ten stelligste afgeraden.

In inba seva sangam is een deel van het personeel aan het werk gebleven. Zo zijn er verschillende dringende herstellingen uitgevoerd aan de school, hostels en guesthouse.

72 studenten die nu thuis in grote nood leven, ontvangen een voedselpakket op regelmatige basis vanuit inba seva sangam. Ze ontvangen dan 10 kg rijst en 5 kg bloem, dit zolang de nood er is. Ook elk gezin van Sevapur en Vinobajipuram, samen 260 families en een tiental families in Kadavur ontvangen 5 kg rijst en 1 kg groenten.

De petekinderen zijn op regelmatige basis in contact met hun leraars via telefoon of via huisbezoeken en waar mogelijk wordt er online les gegeven in Tamil, Engels en andere vakken dit voor 10th, 11th, en 12 th standard. Daarvoor moet het gezin uiteraard over een smartphone beschikken.

Het dagelijks bestuur is terug in de mogelijkheid om live te vergaderen in Sevapur, daardoor kunnen de testen en afspraken doorgaan voor de toelating van de nieuwe studenten voor de 6th standard. De Annai Leaschool is heel populair en veel kinderen zijn kandidaat om er school te lopen.