Het gemeenschapswaterproject in Sevapur en Vinobajipuram

De waterputten en waterpompen in de 2 dorpen die Lea Provo opstartte in 1967 en 1986 waren na al die jaren aan verbetering en vernieuwing toe.  Het fonds Elisabeth en Amélie kende een som van 39 855 euro toe die hiervoor als een geschenk uit de hemel komt.  Het eerste kwart van dit bedrag werd sinds eind juli goed besteed.

De verantwoordelijken van de overkoepelende ngo, Inba Seva Sangam in India contacteerden de overheden voor bijkomende ondersteuning om bijkomend druppelirrigatie en beregening te installeren.

Het startschot werd op 27/07/2021 gegeven met een grote bijeenkomst waarop een districthoofd een boom plantte en een opschrift onthulde tijdens een feestelijke bijeenkomst met de boeren en boerinnen uit de dorpen.

De eerste 3 boringen vonden plaats in Sevapur tussen 11 en 28 augustus. Zij leveren telkens succes op.

Nr Datum Putnaam Dorp Boordiepte     
1 27.08.21 Gandhi-bron Sevapur 300 voet (91,5 m)
2 27.08.21 Tagore-bron Sevapur 375 voet (114,5 m)
3 28.08.21 Elango-bron Sevapur 700 voet (213,5 m)
4 6.9.21 Bhudha-bron Vinobajipuram 805 voet (245,5 m)

Bij de start van de boorwerken hoort een zegening met kokosnoten en banaantjes. De laatste boring in Vinobajipuram was jammer genoeg niet succesvol.

Het water stroomt!

Aansluitend werden in de maand september druppelbevloeiing en beregening geïnstalleerd. De pompen kunnen aangesloten worden nu er terug voldoende water is. De pompen vergen ook elektriciteit. De beregening creëert nieuwe mogelijkheden. De resultaten volgen snel!

Begin december is het tweede kwart van de subsidie verzonden. Begin maart 2022 hopen we de laatste helft van de subsidie te bekomen nadat we verslag aan de subsidieverstrekkers hebben gegeven.  

Ons plan om de resultaten zelf te gaan bekijken is voorlopig uitgesteld omwille van de Coronasituatie, maar we hopen dit in de eerste helft van 2022 wel te kunnen doen.  De beelden zijn alleszins zeer bemoedigend voor het vervolg.