Nieuws uit Sevapur en Vinobajipuram

Rond 11 november waren er hevige regens in heel Tamil Nadu, rivieren traden buiten hun oevers,

Chennai heeft een week onder water gestaan…

In Sevapur en Vinobajipuram echter was de regen een zegen, de rivier stond terug op normaal peil en de waterputten zijn terug wat gevuld. Dankzij de subsidies van de Koning Boudewijnstichting,  waren er ook pas putten in geboord om nog diepere grondlagen aan te spreken. Dank zij een verbeterd waterbeheer hoopt men daar nog langer gebruik te kunnen maken van het opgevangen hemelwater.

De biodynamische landbouwschool is terug van start gegaan.

Jakes Jayakaran, oprichter van de biodynamische landbouwschool heeft 3 dagen mee cursussen gegeven, vooral over het prepareren van biodynamische compost en koehoornpreparaten.

Selvi, oudstudente van de eerste groep BDschool, geeft les aan de nieuwkomers.

De jongens van het internaat doen ‘shramadan’ werk, s’morgens om 6.30 in de Annai Leatuin.

De medicinale plant Argyreia nervosa wordt gekweekt in Vinobajipuram en mede door de studenten onderhouden. De plant wordt gekweekt in opdracht van een bedrijf dat Ayurvedische medicijnen maakt.

De plant doet het goed…