Over ons

 

SAWES is de afkorting van SAmenWErking Sevapur.

De vzw SAWES werd opgericht samen met Lea Provo in 1986. De zetel is gevestigd in Wommelgem. SAWES zamelt gelden in via peterschappen, giften en uiteenlopende (caritatieve) acties vanuit België, Duitsland, Frankrijk en Zwitserland om de ngo ISS te steunen.

ISS is de afkorting van INBA SEVA SANGAM  (‘Vereniging voor Vreugdevol Dienen’)

De Indische ngo INBA SEVA SANGAM (ISS) heeft haar zetel in Sevapur, Tamil Nadu, Zuid-India. Ze werd in 1968 door Lea Provo opgericht om haar werken ter plaatse te realiseren en te steunen.

ISS is gebaseerd op Gandhiaanse principes: geweldloosheid, zelfontplooiing, natuurgeneeswijze, handenarbeid …. De organisatie heeft, onder impuls van Lea Provo, de 2 dorpen Sevapur en Vinobajipuram  uit het niets gesticht in de kaalgekapte Kadavurvallei.

Sevapur (’dorp van dienstbetoon’) is een dorp waar kastelozen en armen uit de laagste kasten van de samenleving, hun thuis gevonden hebben en een nieuwe gemeenschap vormen die ondertussen erkend is geworden door de Indische regering.

Vinobajipuram is in 1984 gebouwd op vraag van de Indische regering, aanvankelijk voor de gerepatrieerde Srilankezen. Naar aanleiding van hevige onlusten midden de jaren tachtig, heeft men besloten om, naast deze Srilankezen, ook arme Indiërs uit de omgeving te selecteren als bewoners van Vinobajipuram.

Missie

‘Mother Lea’, zoals zij door de Indiërs werd, en nog altijd wordt genoemd, werd als Lea Eggermont in Hoboken geboren op 25 december 1921. Zij huwde in 1942 met de Mortselnaar André Provo. Samen kregen zij één kind: Paul. Het echtpaar had veel belangstelling voor natuurgeneeskunde en de principes van geweldloosheid. Na de dood van haar man, in 1963, verdiepte en verbreedde Lea Provo nog sterker die interesse. Zij behoorde tot de pioniers van de vredesbeweging in ons land. Het grootste toonbeeld van geweldloosheid, de Indiër Gandhi, was haar grote voorbeeld.

Getroffen door de armoede en het onrecht in India, verkocht Lea Provo in Mortsel het speelgoedbedrijf dat ze samen met haar man had uitgebaat en vertrok als 48-jarige weduwe naar Zuid-India.

Geïnspireerd door de ideeën van Gandhi, nl. geweldloosheid, zelfontplooiing, natuurgeneeswijze, handenarbeid, en aangespoord door Lanza del Vasto (Shantidas, de bezieler van de Gandhiaanse Arkgemeenschappen en vredesbeweging in ons land) stichtte Lea Provo in 1968 in het zuiden van India de organisatie lnba Seva Sangam, wat letterlijk ‘vreugdevol dienen’ betekent. De rest van haar leven woonde en werkte ze in India. Zij slaagde er in twee dorpen te bouwen, samen met enkele Indische vrienden die ze in Gandhigram had leren kennen.

Het eerste dorp is Sevapur, ‘dorp van dienstbetoon’, een leefgemeenschap voor de allerarmste (kasteloze) paria’s. Vanaf het begin van de jaren zeventig was het dorp bewoonbaar.

Vele jaren later, in 1984, begon ‘Mother Lea’ aan een tweede dorp: Vinobajipuram. Daar bracht ze Tamil-gerepatrieerden uit Sri Lanka samen.