Reorganisatie peterschappen

Beste Peters en Meters,

Ook via deze weg informeren Sawes en Inba Seva Sangam u graag over een reorganisatie van het peterschapsproject.

Inba Seva heeft besloten om de Annai Lea school om te vormen tot een school op basis van de principes van Steiner en de inspiratie van Gandhi en Lea  Provo.


De biodynamische landbouwschool werkt reeds sinds de oprichting volgens deze principes. Alleen de meisjes worden momenteel nog opgevangen in een  hostel in Sevapur. De meeste van onze petekinderen kregen thuisonderwijs tijdens corona en gaan nu naar gouvernementele scholen en hostels in hun dorpen en worden opgevolgd door Inba Seva Sangam.

De spreiding van deze gouvernementele scholen over een zeer groot grondgebied maakt de administratie van kerstbrieven en foto’s quasi onmogelijk. Daarbij noopt de wet op de privacy ons af te stappen van de verzending van persoonlijke brieven en foto’s van de kinderen.

Daarom stappen wij als Sawes af van de indicieduele peterschappen en schakelen we over op een mogelijkheid tot algemene sponsoring van de lopende projecten.

Naast de 2 scholen, de Annai Leaschool en de biodynamische landbouwschool, begeleiden we de landbouwgezinnen naar zelfredzaamheid.  Projecten als de bakkerij, de stoomkeuken, de champignonkwekerij, de kruidenkwekerij en het Sidda centrum in Kadavur worden ingezet voor de opleiding van moeders. Het waterproject en de landbouwcoöperatie heeft de werkzaamheid van de bioboeren in de hele regio een boost gegeven.

Dit jaar en in de toekomst ontvangen jullie van ons dus geen persoonlijke kerstbrief en foto meer. Wel houden we jullie met veel plezier en overtuiging op de hoogte van onze werking via een digitale nieuwsbrief met foto’s van de projecten.


We hopen van harte om op deze manier de persoonlijke betrokkenheid van jullie als meters en peters bij de projecten warm te houden.