Steun ons

OPGELET NIEUWE WETGEVING VOOR FISCALE ATTESTEN
Vanaf volgend jaar zal het Ministerie van Financiën, om de automatische verwerking van uw fiscaal attest te vergemakkelijken, verzoeken om uw rijksregisternummer te vermelden. Jullie kunnen dit per mail doorsturen naar mieke.vanderauwera@telenet.be

Steun onze studenten

Inba Seva heeft besloten om de Annai Lea school om te vormen tot een school op basis van de principes van Steiner en de inspiratie van Gandhi en Lea  Provo. De biodynamische landbouwschool werkt reeds sinds de oprichting volgens deze principes. Alleen een aantal meisjes worden momenteel nog opgevangen in een hostel en de school in Sevapur.

De meeste van onze petekinderen kregen thuisonderwijs tijdens corona en gaan nu naar gouvernementele scholen en hostels in hun dorpen en worden opgevolgd door Inba Seva Sangam.

De spreiding van deze gouvernementele scholen over een zeer groot grondgebied maakt de administratie van kerstbrieven en foto’s quasi onmogelijk. Daarbij noopt de wet op de privacy ons af te stappen van de verzending van persoonlijke brieven en foto’s van de kinderen.

Daarom stappen wij als Sawes af van de individuele peterschappen en schakelen we over op de mogelijkheid tot algemene sponsoring van de lopende projecten.

Naast de 2 scholen, de Annai Leaschool en de biodynamische landbouwschool, begeleiden we de landbouwgezinnen naar zelfredzaamheid.  Projecten als de bakkerij, de stoomkeuken, de champignonkwekerij, de kruidenkwekerij en het Siddha-kruidencentrum in Kadavur worden ingezet voor de opleiding van moeders. Het waterproject en de landbouwcoöperatie heeft de werkzaamheid van de bioboeren in de hele regio een boost gegeven.

De giften zijn fiscaal aftrekbaar vanaf 40 euro en kunnen worden gestort op rekeningnummer
BELFIUS : BE65 7895 1254 6196 BIC : GKCCBEBB van Sawes.

Voor opname in testament neem contact op met uw notaris of contacteer Mieke Van der Auwera via [email protected]