Samenlevingsopbouw

Naast heel praktische en concrete zaken, zoals onderwijs, landbouw en gezondheid proberen wij ook aan bredere samenlevingsopbouw te doen. Wij focussen ons op 2 belangrijke pijlers;

Aandacht voor vrouwen.

Mother Lea had altijd veel aandacht voor de positie van de vrouwen. Nog steeds worden er programma’s voor vrouwen nagestreefd, en dat is ook nog steeds nodig. Vrouwen worden in India nog vaak over het hoofd gezien, en nochtans is hun rol niet te onderschatten. Tal van vrouwengroepen over de hele vallei werden al in het leven geroepen om vrouwen op hun rechten en mogelijkheden te wijzen tijdens ‘empowerment’-programma’s.

Hulp aan de armsten.

Soms is de nood in India zeer schrijnend. Na een moesson storm bijvoorbeeld, bieden wij ook tijdelijke ondersteuning aan in de vorm van voedselpakketten. Wezen of halve wezen worden daarom ook steeds actief opgespoord en kunnen in het peterschappensysteem een betere plek vinden voor hun opvoeding en onderwijs.